آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبو

0

سبو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبو،«مزدور» منافق و دورو می‌باشد که مال و اموال را ضایع و تباه می‌کند،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش «کنیزک» یا خدمتکار می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، تعبیرش این است که صاحب کنیزک یا خدمتکاری می‌شوی. اگر ببینی سبو پر از آب صاف می‌باشد، یـعـنـی از کنیزک یا خدمتکار خیر و منفعت می‌رسد.اگر ببینی سبوی تو سوراخ شده است، یـعـنـی کنیزک یا خدمتکار تو بیمار می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سبوی تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی کنیزک یا خدمتکار تو از دنیا می‌رود یا فرار می‌کند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سبو عبارتند از: ۱– مزدور منافق ۲– زن ۳– خدمتکار ۴– کنیزک ۵– پایداری دین ۶– تندرستی ۷– خیر و برکت ۸– مال و نعمت ۹– رسیدن ارث و میراث از طرف زن‌ها به تو.

سبو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم