آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبوس

0

سبوس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبوس، نیازمندی و فقر می‌باشد.اگر در خواب ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، تعبیرش این است که در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان می‌شوند(دفع بلا و گرفتاری). ولی اگر ببینی سبوس را از خانه‌ات بیرون انداخته‌ای یا به کسی داده‌ای، یـعـنـی آن منطقه دچار قطحی و کمبود و مضیقه نخواهد شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سبوس عبارتند از: ۱– نیازمندی ۲– قحطی و کمبود و مضیقه ۳– سختی معاش و معیشت و تامین مایحتاج زندگانی.

سبوس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم