آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبزی فروشی

0

سبزی فروشی

(همیشه به یاد داشته باش که قبل از مطالعۀ تعبیرهای تعبیرگران مختلف می بایست در ابتدا از روش تعبیر استفاده کنی).تعبیرگری می‌گوید: اگر در خواب ببینی سبزی فروشی می‌کنی، تعبیرش خوب است(زیرا کاری را انجام می‌دهی که همه مردم به آن نیاز دارند) .

سبزی فروشی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم