آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبزی تره

0

سبزی تره

در تعبیر سلطانی آمده: تعبیر خواب تره، شخصی است که از او به زشتی یاد می‌کنند و همچنین می‌گویند تعبیرش مال حرام و گفتار نکوهیده و سرزنش شده و نیز ندامت و پشیمانی می‌باشد؛ اگر چنانچه درستکار باشی تعبیرش این است که با تلاش و کوشش از خوردن آن حرام خودداری می‌کنی، در غیر اینصورت اگر درستکار نیستی تعبیرش این است که مال حرام جمع می‌کنی و پشت سر تو نفرین می‌کنند (مخصوصاً اگر خام باشد، ولی اگر پخته باشد شدت چیزی که گفته شد کمتر و یا اینکه می‌گویند تعبیرش خیر است).

سبزی تره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم