آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبزی‌خوردن

0

سبزی‌خوردن

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوردن “سبزی خوردن”، فقر و بیماری و غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر “سبزی خوردنهای” تلخ و ناخوشایند، ضرر و زیان است.

سبزی‌خوردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم