آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سبزه‌زار

0

سبزه‌زار

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب سبزه‌زار، زن می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی وارد سبزه‌زار خرمی شده‌ای، یـعـنـی با زن باحجاب ازدواج می‌کنی، ولی اگر سرسبز و خرم نبود، تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سبزه‌زار، بزرگی و عظمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ اگر ببینی در سبزه‌زارِ خرمی هستی که گل‌هایی در آن روئیده (در بیداری نیز فصل آن گل‌ها باشد) و در آن آب‌های روان وجود دارد، یـعـنـی با شهادت از دنیا می‌روی.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبزه‌زار، دین اسلام می‌باشد. اگر در خواب ببینی در میان سبزه‌زار اقامت کرده‌ای و مقیم شده‌ای، تعبیرش این است که در راه دین ثابت و پابرجا می‌مانی،‌‌‌‌‌ و سبزه‌زار هر چه قدر سبزتر و تمیزتر باشد و بدانی که برای تو می‌باشد تعبیرش دین و ایمان پاک‌تر و پرهیزکاری بیشتر می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سبزه‌زار تو زرد و پژمرده می‌باشد تعبیرش بر خلاف تعبیر قبلی است. اگر ببینی سبزه‌زار خرم برای دیگران می‌باشد، یـعـنـی بین تو و افراد پارسا و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود، ولی اگر سبزه‌زار زرد و پژمرده می‌باشد، یـعـنـی بین تو و افراد بدکردار و گناهکار ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود . اگر ببینی در حال تماشای سبزه‌زاری هستی که برای دیگران می‌باشد، یـعـنـی با افراد پارسا و پرهیزکار ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.اگر ببینی در سبزه‌زار خودت گشت و گذار می‌کنی، یـعـنـی معاش و معیشت تو گسترده‌تر خواهد شد و همچنین عاقبت به خیر می‌شوی.اگر کسی که مرده است را در خواب خودت ببینی در بین سبزه‌زاری می‌باشد، یـعـنـی آن مرده عاقبت به خیر شده است.اگر ببینی در صحرای بزرگ و سرسبزی هستی، یـعـنـی نزدیک و مقرب «پادشاه» می‌شوی، ولی اگر صحرا پر از خار و خس باشد، یـعـنـی با پادشاهی ظالم ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سبزه‌زار عبارتند از: ۱– دین ۲– اعتقاد ۳– معاش و معیشت و نظم و نظام کار ۴– پادشاه ۵– مردی بزرگ ۶– خیر و منفعت ۷– زن ۸– رسیدن به خواسته

سبزه‌زار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم