آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سایر آوازها

0

سایر آوازها

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب آواز بلند برای مردها، شرف و بزرگیِ نام و شهرت می‌باشد، ولی تعبیرش برای زن‌ها خیلی بد بوده و برعکس مردها است.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند بلند آواز می‌خواند، یـعـنـی به اندازه‌ای که آوازش بلند بوده در بین مردم بزرگی و عظمت به دست می‌آورد، ولی اگر ببیند آوازش ضعیف شده است، یـعـنـی آوازه و شهرتش بطوری کم می‌شود که دیگر کسی از او یادی نخواهد کرد.

سایر آوازها

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم