آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

سایبان

0

سایبان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایبان،«پادشاه» پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی در زیر سایبان نشسته‌ای، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه پست و فرومایه‌ای مشغول خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سایبان تو پشمی یا کرباسی است و رنگ آن سبز یا سفید می‌باشد، یـعـنـی به خدمت پادشاهی عادل مشغول می‌شوی، ولی اگر بر خلاف این باشد یـعـنـی به خدمت پادشاهی ظالم مشغول خواهی شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سایبان برویت افتاده و صدمه دیده‌ای، یـعـنـی مورد خشم و غضب پادشاه قرار می‌گیری و در اثر آن به تو ضرر و زیان می‌رسد (دفع بلا و گرفتاری).

سایبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم