آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساق

0

ساق

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساق، مال و اموال و معاش زندگانی است که انسان به آن وابسته می‌باشد (زیرا انسان به وسیلۀ پا و ساق خودش استوار است)،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش عمر طولانی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش برای مردها زن، و برای زن‌ها، شوهر است (تعبیرهای مختلف).تعبیر خواب رگ‌های ساق نیز مربوط به مال و اموال و معاش و مایحتاج زندگانی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساق پای تو قوی و سالم است، تعبیرش این است که حال و روز و کار تو خوب و درست می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو آهنی یا از جنس روی است، یـعـنـی عمر طولانی خواهی داشت و مال و اموال تو باقی و برقرار می‌ماند .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو ضعیف است، یـعـنـی زندگی تو بی‌نظم و آشفته می‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو از شیشه یا چوب می‌باشد، یـعـنـی عمر تو کوتاه خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو درد می‌کند، یـعـنـی به فامیل و بستگان ستم می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی ساق پای تو شکسته یا جدا شده است، تعبیرش بد می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ساق‌های پای تو به یکدیگر پیچیده‌اند، یـعـنـی هلاک می‌شوی [در اینجا شاید به این آیه بتوان استدلال کرد که: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ _ و ساق‌های پا [به هنگام مردن در اثر سختی و حالت مرگ] به هم در پیچد (قیامت-۲۹)].اگر ببینی ساق‌های تو پرمو هستند، یـعـنـی خیلی بدهکار خواهی شد و به خاطر آن گرفتار زندان می‌شوی، و اگر ببینی موهای ساق را زده‌ای، یـعـنـی بدهی تو پرداخت می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ساق عبارتند از: ۱– مال و اموال ۲– معاش و معیشت۳– عمر طولانی ۴– برای مردها زن، و برای زن‌ها، شوهر.

ساق

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم