آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساطور

0

ساطور

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ساطور، مردی است شجاع و دلیر در انجام کارهای سخت و آسان،‌‌‌‌‌ جابر می‌گوید: تعبیرش مردی است که مردم کارهای سخت و دشوار را بوسیله او می‌توانند انجام دهند، مخصوصاً اگر ساطور بزرگ و محکم و پرقدرت باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ساطور داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با مردی که گفته شد دوست و همنشین می‌شوی و از او خیر و منفعت به دست می‌آوری .اگر ببینی ساطور شکسته شده است، یـعـنـی مردی که گفته شد از تو جدا می‌شود.

ساطور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم