آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساز و موسیقی

0

ساز و موسیقی

به طور کلی از تعبیرهای مختلفی که در مورد سازها و آلت‌های موسیقی وجود دارد می‌توان اینطور فهمیدکه:۱– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی را نواختهباشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .۲– اگر فقط “یک” ساز و آلت موسیقی راشنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می‌شنوی.۳– اگر “چندین” ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می‌شوید.۴– اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می‌زنی تعبیرش این است که از دنیا می‌روی یا بیماری تو بدتر می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).۵– اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته‌ای و یا آن را از دست داده‌ای و… تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می‌کنی.ولی چون مواردی که در بالا گفته شد کلی بوده و موارد خاصی هم وجود دارد، بنابراین اگر در مورد ساز و آلت موسیقی خاصی چیزی دیده‌ای، در ابتدا به تعبیر همان مراجعه کن، ولی اگر چیزی پیدا نکردی می‌توانی از مطالب بالا استفاده کنی.

ساز و موسیقی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم