آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساروج

0

ساروج

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند ساروج می‌خورد، تعبیرش این است که با کسی سخن لطیف می‌گوید، ولی اگر بیند که ساروج می‌کند، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ساروج عبارتند از: ۱– سخنی لطیف ۲– مدارا کردن ۳– تلاش برای جلب خشنودی و رضایت مردم

ساروج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم