آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساخت درهم

0

ساخت درهم

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی درهمِ خوب و بی‌عیب ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که حرف‌هایی بی‌اصل و اساس را طوری زینت می‌دهی که لطیف و شیرین می‌شوند، ولی اگر ببینی درهم کم ارزش ضرب می‌کنی، یـعـنـی حرف‌های ناخوشایند می‌زنی.

ساخت درهم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم