آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ساختمان سازی – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ساختمانی ساخته‌ای و مزدش را گرفته‌ای، تعبیرش این است که سود و منفعت به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زمین و ملک خودت ساختمان ساخته‌ای، یـعـنـی سود و منفعت و روزی حلال بدست می‌آوری، ولی اگر ببینی ساختمانی را در جایی ساخته‌ای که تا به حال آنجا را ندیده‌ای و نمی‌دانی برای چه کسی است، یـعـنـی کار دین و دنیای تو تباه و خراب خواهد بود.اگر ببینی ساختمان جدیدی ساخته‌ای، به اندازۀ آن از خاص و عام مردم فایده می‌بینی. تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زمین ویران و خرابی را با عمارت و تعمیر و مرمت ساختمان‌هایی مثل خانه و مغازه و… آباد می‌کنی، تعبیرش سود و منفعت در این دنیا می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی هر ساختمانی را به طور کامل ساخته‌ای و تمام نموده‌ای، یـعـنـی کار دینی و دنیائی تو به سرانجام می‌رسد، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی تمام نکرده‌ای، یـعـنـی کار تو نیز ناتمام می‌ماند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی روی پل، ساختمان و بنائی را می‌سازی، یـعـنـی به حکومت و «پادشاهی» می‌رسی و مال و اموال زیادی برایت جمع می‌شود، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَهِ مِنَ الذَّهَبِ… _ … گنجینه‌های پر از طلا… (آل عمران، ۱۴).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر ساختن و بنا کردن با آهک بد می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی در خانۀ خودت آشپزخانه‌ای از خشت درست کرده‌ای، یـعـنـی زنی دیندار نصیب تو می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تعمیر و مرمت بنا و ساختمان عبارتند از: ۱– صلاح دنیا ۲– خیر و برکت ۳– کامرانی ۴– گشایش کارهای بسته و گره خورده 

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم