آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیلو

0

انواع زیلو

زیلوی کلفت: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیلوی کلفت و تمیز داری، تعبیرش این است که نعمت تو بیشتر می‌شود. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زیلوی کوچک و کلفتی داری، یـعـنـی در رزق و روزی خودت دچار تنگنا و کمبود می‌شوی ولی عمر تو طولانی خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).

زیلوی نازک و بزرگ: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زیلوی بزرگ و نازکی داری، یـعـنـی رزق و روزی تو زیاد و گسترده خواهد بود ولی عمرت کوتاه می‌باشد. اگر ببینی روی زیلوی کوچکی نشسته‌ای ولی آن زیلو در زیر تو درازتر شده است، یـعـنـی معاش و معیشت و رزق و روزی تو بیشتر می‌شود.

زیلوی کهنه: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیلوی کهنه و پاره پهن کرده‌ای، یـعـنـی زندگی و عمر خود را با تلخی طی می‌کنی و در معاش و معیشت و گذران زندگانی دچار کمبود و تنگنا خواهی شد. 

انواع زیلو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم