آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیلوی پهن شده

0

زیلوی پهن شده

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیلویی که پهن شده است، عمر طولانی و سر و سامان گرفتن و ساختگی کار می‌باشد، و هر چه زیلو درازتر باشد، تعبیرش بهتر است.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیلوی نو به تو داده‌اند یا اینکه آنرا خریده‌ای و در خانه پهن کرده‌ای، یـعـنـی بخت و اقبال تو خوب می‌شود و به بهره‌مندی می‌رسی و عمرت طولانی می‌شود (زیرا تعبیر پهن کردن زیلو عمر طولانی است) .

زیلوی پهن شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم