آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیلوی جمع شده

0

زیلوی جمع شده

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیلوی جمع شده، کاهش عمر و فقر و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی زیلو را جمع کردی و در گوشه‌ای از خانه قرار داده‌ای، یـعـنـی عزت و بهره‌مندی خودت را از بین می‌بری.اگر ببینی زیلو را جمع کرده‌ای و به کسی داده‌ای، یـعـنـی از دنیا خواهی رفت، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر جمع کردن زیلو مردن و از دنیا رفتن می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

زیلوی جمع شده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم