آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیر بغل

0

زیر بغل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیر بغل این است که مورد زشتی و سرزنش قرار می‌گیری.تعبیر خواب موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی زیر بغل خودت را با تیغ زده‌ای، تعبیرش این است که به خواستۀ خودت می‌رسی، ولی نتراشیدن آن‌ها تعبیرش ناجوانمردی و بی‌مروتی است.اگر ببینی دست‌های خود را زیر بغل گذاشته‌ای، یـعـنـی به خواسته‌ات رسیده و بر دشمن پیروز می‌شوی، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَاضْمُمْ یَدَکَ اِلَى جَنَاحِکَ تَخْرُجْ بَیْضَاء… _ و دستت را به [بغل] خود ببر تا نورانی بدون عیب بیرون آید… (طه-۲۲)، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: تعبیرش داشتن مروت و جوانمردی می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زیر بغل تو بوی بدی می‌دهد، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی با سختی و دشواری مال و اموال به دست می‌آوری. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زیر بغل خودت را سرمه می‌کشی تا بوی بد آن را از بین ببری، یـعـنـی کاری می کنی که به خاطر آن تو را تحسین کنند.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از زیر بغل تو عرق جاری شده است، یـعـنـی به اندازه آن دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

زیر بغل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم