آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیره

0

زیره

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیره‌ای که مزۀ ترش مایل به شیرینی دارد، خیر و منفعت می‌باشد.تعبیر زیره‌ای که در زعفران است، بیماری است.تعبیر خواب خوردن آش زیره (زیره باج)، دشمنی و غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

زیره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم