آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیره سیاه (کرویا)

0

زیره سیاه (کرویا)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیره سیاه می‌خوری، تعبیرش این است که غمگین می‌شوی یا با کسی خصومت و دشمنی می‌کنی، زیرا تلخ می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

زیره سیاه (کرویا)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم