آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیتون – درخت زیتون

0

درخت زیتون

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب درخت زیتون، مرد با اصل و نسب می‌باشد، ولی مال و اموال کمی دارد و کمتر نیکی می‌کند.

درخت زیتون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم