آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زیتون – خوردن زیتون

0

خوردن زیتون

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زیتون تلخ و شور را با نان می‌خوری، تعبیرش این است که با رنج و سختی به مقداری سود و منفعت اندک می‌رسی.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی زیتون سیاه می‌خوری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).

خوردن زیتون

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم