آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زولبیا

0

زولبیا

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زولبیا، سعی و کوشش بیش از اندازه و به دست آوردن مال و اموال زیاد و شادی و خوشحالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی زولبیا داری یا کسی به تو داده است و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری، جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زولبیایی که در آن زعفران به کار برده نشده می‌خوری، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری، ولی اگر در آن زعفران به کار برده شده است [تقریباً در تمام زولبیاها زعفران به کار رفته است]یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی مقدار اندکی زولبیا در دهان خودت قرار داده‌ای، یـعـنـی از کسی حرف لطیفی می‌شنوی.

زولبیا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم