آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زهار

0

زهار

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زهار خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود. اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و ناراحتی می‌شوی.اگر ببینی در قسمت زهار خودت دچار درد و رنجی شده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن دچار درد و رنج می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زهار عبارتند از: ۱– زن ۲– مال و اموال.

زهار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم