آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زن‌صفت

0

زن‌صفت

منظور از “زن‌صفت”، مردی است که رفتار زنانه دارد.

(قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی “زن صفت” شده‌ای و خودت را مثل زن‌ها آرایش کرده‌ای، تعبیرش این است که دچار گرفتاری و بلائی می‌شوی.اگر ببینی با افراد “زن صفت” نشسته‌ای، یـعـنـی با افراد مفسد و بدکردار همنشینی و رابطه برقرار می‌کنی .

زن‌صفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم