آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنگوله

0

زنگوله

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنگوله، جنگ و دشمنی می‌باشد.اگر در خواب ببینی شخص آشنایی به تو زنگوله داده است، تعبیرش این است که با آن شخص بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنگولۀ طلا یا نقره داری یا اینکه کسی آن را به تو داده است، یـعـنـی با کسی دچار دشمنی و خصومت می‌شوی.اگر ببینی زنگولۀ مسی یا برنجی داری، یـعـنـی با شخصی جاهل دچار دشمنی و خصومت می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

زنگوله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم