آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زندان

0

زندان

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زندانی هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش اندوه و ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و خودت را در زندان آشنایی ببینی، تعبیرش این است که جاه و بزرگی به دست می‌آوری، ولی اگر عفیف و پاکدامن نباشی یـعـنـی از جهت کارهای دنیا دچار غم و اندوه خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در زندان پاهایت در بند می‌باشند، یـعـنـی کار تو بسیار طولانی خواهد شد. اگر ببینی در زندان ناآشنایی هستی، یـعـنـی هلاک می‌شوی (زیرا زندان ناآشنا قبر می‌باشد) (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پاسبان‌های شب، لباس تو را درآورده و تو را به زندان انداختند، یـعـنـی افراد «پادشاه» به تو بی‌حرمتی می‌کنند.اگر ببینی لباس زندانی‌ها را پوشیده‌ای، یـعـنـی به خاطر کاری دچار غم و ناراحتی خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زندانی‌های پادشاه را ببینی، یـعـنـی غمگین و ناراحت می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر شخص زندانی در زندان اذان می‌گوید و اقامه نماز کرده، یـعـنـی از زندان خلاص می‌شود.

زندان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم