آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنبیل

0

زنبیل

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبیل، زن یا «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و نعمت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زنبیل داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زنبیل عبارتند از: ۱– زن ۲– خدمتکار ۳– کنیزک ۴– قوام دین ۵– تندرستی ۶– عمر طولانی ۷– مال و نعمت ۸– خیر و برکت ۹– به دست آوردن ارث و میراث از طرف زن‌ها

زنبیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم