آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زنان مختلف

0

زنان مختلف

زن غریبه یا آشنا: ابن سیرین می‌گوید:تعبیر زن غریبه و ناآشنا بهتر از زن آشنا می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر زن غریبه بهتر از زن آشنا است.

زن جوان: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن جوان، شادی و خواسته و مقصود می‌باشد.

پیرزن: (به قسمت پیرزن مراجعه شود).

زن شاد و آراسته: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن شاد و آراسته، خواسته‌های دنیوی می‌باشد.

زن خوب و چاق: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن خوب و چاق، فراوانی نعمت می‌باشد.

زن زشت و لاغر: ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن زن زشت و لاغر، قحطی و کمبود می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

زن مفسد: جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن زن مفسد، برای افراد دنیادار و مادی، افزایش و گستردگی دنیا و مادیات می‌باشد، و تعبیرش برای افراد درستکار، افزایش علم و درستکاری است.

زنان مختلف

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم