آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زمین خوب و بزرگ

0

زمین خوب و بزرگ

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زمین بزرگ و دیوارکشی شده‌ای داری که خاکش پاک و پاکیزه و مرغوب است، تعبیرش این است که زنان خوب و باحیایی خواهی داشت، طوریکه دربین زن‌ها دارای فضل و برتری و منزلت و جاه خواهند بود،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن زمین طوری بزرگ شده است که انتهایش معلوم نمی‌شد، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی و از آن زن به نعمت و وسائل و احتیاجات دنیا خواهی رسید، ‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی در آن زمینی که گفته شد، سبزه و گیاهان نا آشنایی درآمده و می‌دانستی که برای تو می‌باشند، یـعـنـی آن زن مسلمان می‌باشد (زیرا تعبیر سبزه دین اسلام است) .

زمین خوب و بزرگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم