آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زمستان

0

زمستان

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمستان، «پادشاه» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و خوابِ زمستان را ببینی، طوریکه سرمای آن شدید نباشد، تعبیرش رسیدن به خواسته و افزایش عزت و شرف می‌باشد، و همچنین رسیدن قوت و کمک و یاری و نصرت از طرف پادشاه به عموم مردم، و عدل و انصاف فراوان است، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر فصل زمستان باشد و خواب زمستان را ببینی تعبیرش بهتر است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمستان می‌باشد و هوا خیلی سرد شده است، ولی کسی دچار زیان نشده، یـعـنـی پادشاه به مردم آن سرزمین خیر و منفعت می‌رساند، ولی اگر ببینی زمستان می‌باشد و به خاطر آن مردم دچار ضرر و زیان شده‌اند، یـعـنـی پادشاه به مردم آن سرزمین ضرر و زیان می‌رساند (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی لباس تابستانی را در زمستان پوشیده‌ای، یـعـنـی به اندازه ارزش لباس مال و اموال تو زیادتر می‌شود، یا اگر ببینی پوستین را در فصل زمستان پوشیده‌ای، یـعـنـی جهت خرج معاش و تامین مایحتاج زندگانی چیزی به تو می‌رسد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی کلاه تابستانی را در زمستان روی سر خودت گذاشته‌ای، یـعـنـی کامیاب می‌شوی.

زمستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم