آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زمرد

0

زمرد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زمرد، فرزند و برادر یا مال حلال و شایسته می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش دین و مذهب خوب و نیک است و هر کم و زیادی در زمرد ببینی تعبیرش به دین و مذهب برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ ولی جابر می‌گوید: تعبیرش«کنیزک» می‌باشد و هر کم و زیادی در زمرد به کنیزک برمی‌گردد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش حرفی خوب و نیکو می‌باشد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زمرد عبارتند از: ۱– فرزند ۲– برادر ۳– مال حلال۴– کنیزک زیبا ۵– سخن خوب و نیکو، و هر چه زمرد بهتر باشد، مواردی که گفته شد بهتر خواهند بود

زمرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم