آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زلزله

0

زلزله

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب زلزله و حنف و فرو رفتن زمین، دچار شدن به رنج و سختی و گرفتاری و بلای خیلی بزرگ از طرف «پادشاه» و یا دچار شدن به قحط و بیماری می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ… _ پس ما او و خانه‌اش را در زمین فرو بردیم…(قصص- ۸۱)، ‌‌‌‌‌در هر صورت تعبیر زلزله برای مردم آن سرزمین بد بوده و نشانۀ عقوبت می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زلزله شده است، تعبیرش این است که به مردم آن مکان و دیار به اندازه تکان خوردن زمین از طرف پادشاه رنج و بلا و گرفتاری می‌رسد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یـعـنـی به مردم آنجا آفت و آسیب می‌رسد و دچار بیماری خواهند شد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زمین برگشته و زیر آن به سمت بالا شده و بالای آن به سمت زیر آمده و به طور کلی زیر و رو شده است، یـعـنـی مردم آن سرزمین دچار فتنه و گرفتاری و بلای خیلی بزرگی می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زلزلۀ ضعیفی اتفاق افتاده و یک طرف زمین فرو رفته ولی طرف دیگر به حال خود باقی مانده است، یـعـنـی پادشاهی وارد آن محل می‌شود و مردم آن را عذاب کرده و اموالشان را غارت می‌کند.

زلزله

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم