آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زفت

0

زفت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زفت، رنج و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی زفت داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که دچار رنج و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی زفت خورده‌ای، یـعـنـی به خاطر اهل و عیال و زن و فرزندت دچار غم و اندوه و یا نگرانی می‌شوی.اگر ببینی زفت را فروخته یا به کسی بخشیده‌ای یا اینکه از خانه بیرون ریخته‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی زخم خودت زفت گذاشته‌ای و خوب شده است، یـعـنـی کسی به تو خیر و آسایش می‌رساند.اگر ببینی لباس تو زفت‌آلود شده است، یـعـنـی کاری می‌کنی که باعث بدنامی تو می‌شود.

زفت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم