آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زغال

0

زغال

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زغال، مال حرام می‌باشد.اگر در خواب ببینی از جائی زغال برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری .اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و اندوه تو می‌شود.اگر ببینی زغال را روی آتش گذاشته‌ای و آتش را شعله‌ور کرده‌ای، یـعـنـی از مال پادشاه با پادشاه معامله می‌کنی و سود و فائده می‌بری.

زغال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم