آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زره

0

زره

امروزه به خاطر تغییر سلاحها، محافظهایی مثل زره نیز تغییر کرده و از جلیقۀ ضد گلوله استفاده می‌شود، بنابراین تعبیرهای این قسمت و قسمت جوشن را در مورد جلیقه ضد گلوله نیز می‌توان به کار برد.

براهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی زره داری، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن خواهی شد. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زره پوشیده‌ای، تعبیرش این است که از شر دشمن ایمن می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی علاوه بر اینکه به خودت سلاح بسته‌ای و مسلح می‌باشی، زره نیز پوشیده‌ای، یـعـنـی از شر عموم مردم و حیله و نیرنگ دوست و رفیق ایمن خواهی بود .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو زره داده است و پوشیده‌ای، یـعـنـی آن شخص در شکست دادن دشمن تو را یاری می‌کند.اگر ببینی زره را از دست داده‌ای، یـعـنـی دشمن بر تو مسلط می‌شود.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر سازندۀ زره، مردی است که به مردم ادب و تربیت می‌آموزد.تعبیرهای زره عبارتند از: ۱– ایمنی ۲– حصار و پناهگاه دینی و ایمانی ۳– قوت ۴– مال و اموال ۵– زندگانی ۶– نیکوئی

زره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم