آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زرشک

0

زرشک

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زرشک، غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی زرشک می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از درخت زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی.

زرشک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم