آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زردچوبه

0

زردچوبه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زردچوبه، رنج و بیماری می‌باشد‌‌‌‌‌ و در کل هیچ خیر و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد.اگر در خواب ببینی دارای مقدار فراوان و انبوهی از زردچوبه هستی، تعبیرش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی.اگر ببینی به لباس خودت زردچوبه می‌زنی، یـعـنـی بیمار می‌شوی،‌‌‌‌‌ ولی اگر لباس برای دیگری باشد، تعبیرش به صاحب لباس برمی‌گردد (دفع بلا و گرفتاری).

زردچوبه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم