آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبور

0

زبور

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب زبور می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به کار خیر علاقه‌مند می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌خوانی، یـعـنـی کار خوبی را انتخاب کرده و انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زبور را از حفظ می‌خوانی، یـعـنـی زهد و پرهیزکاری و خیرات برپا می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌نویسی، یـعـنـی به کاری مشغول خواهی شدکه برای تو سود و منفعت دارد .

زبور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم