آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبرجد

0

زبرجد

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زبرجد، خیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی زبرجد خودت را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زبرجد عبارتند از: ۱– نشاط و خرمی ۲– سود و منفعت ۳– مال و اموال.

زبرجد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم