آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان و سخن

0

تعبیر کلی

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحبت می‌کنی و یا می‌شنوی (فرقی نمی‌کند به چه زبانی) چنانچه حرف خیر و خوبی بوده است، تعبیرش صلاح و خوبی می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش شر و فساد است.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم