آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان – قدرت و بزرگی زبان

0

قدرت و بزرگی زبان

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زبان تو قوی و کلفت می‌باشد، تعبیرش این است که به خوبی می‌توانی صحبت کنی و به بحث و مناظره بپردازی و بر دشمن غلبه خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زبان تو از طول یا عرض بزرگتر شده است، یـعـنـی در زمان استدلال و حجت و دلیل آوردن، خیلی خوب و روان صحبت می‌کنی و دشمن را شکست می‌دهی .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زبان تو دراز شده است، یـعـنـی دارای زبان تندی هستی و به بدگوئی از دیگران می‌پردازی و مردم را با حرف‌های خودت رنجیده می‌سازی.

قدرت و بزرگی زبان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم