آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان – سایر موارد

0

سایر موارد

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دو زبان داری، تعبیرش این است که خداوند به تو علم و دانش می‌دهد. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر ببینی زبان تو آویزان شده و به دو شاخه تقسیم شده است، یـعـنـی در بین مردم با نفاق و دوروئی رفتار خواهی کرد.اگر ببینی اصلاً زبان نداری، یـعـنـی در هر کاری درمانده و ناتوان می‌شوی و دشمن بر تو مسلط می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبان خودت را در دهان و کام گرفته‌ای و نگه داشته‌ای، یـعـنـی بدهی یا حقی را منکر می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی زبان تو مو درآورده است، یـعـنـی به خاطر حرف‌ها و زبان خودت دچار رنج و بلا و گرفتاری می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی همۀ دندان‌های تو در زبانَت جمع شده است، ولی دوباره به جای خودشان برگشتند، یـعـنـی بستگانت از تو شکایت می‌کنند.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زبان کسی را می‌مکی، یـعـنـی از آن شخص علم و دانش کسب می‌کنی. اگر ببینی کسی زبان در دهانَت گذاشته است، یـعـنـی کسی با حرف‌هایش تو را پشتیبانی کرده و قوت می‌دهد و با استدلال‌ها و دلایلش تو را حمایت می‌کند .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زبان عبارتند از: ۱– حکمت ۲– ریاست ۳– ترجمان۴– خواسته و حاجت ۵– دلیل ۶– حرف زدن به زبانهای مختلف (که در قسمت زبان‌های مختلفبیان شده است).

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم