آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زبان – حرف زدن “تو دماغی”

0

حرف زدن “تو دماغی”

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از بینی‌ و “تودماغی” حرف می‌زنی، تعبیرش این است که کامیابی و بهره‌مندی تو از بین می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

حرف زدن “تو دماغی”

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم