آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زباد

0

زباد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زباد داری یا اینکه کسی به تو بخشیده است، تعبیرش این است که با ادب و فرهنگ خواهی بود و مردم تو را تحسین و تعریف می‌کنند، و اگر ببینی بوی بدی می‌دهد، یـعـنـی مردم تو را نکوهش و سرزنش می‌کنند، یا اگر ببینی هیچ بوئی نمی‌دهد، یـعـنـی به کسانی خوبی و نیکی می‌کنی که قدردان آن نیستند.اگر در خواب ببینی زباد می‌خوری، تعبیرش این است که اهل و عیال و زن و فرزند تو با ادب و فرهنگ خواهند بود .امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زباد عبارتند از: ۱– ادب و فرهنگ ۲– مدح و ستایش ۳– خوشنامی و شهرت خوب و نیک ۴– رفتارهای خوب و پسندیده

زباد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم