آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زانو

0

زانو

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زانو، معاش و معیشت زندگانی می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش کسب و کار و معاش و معیشت زندگانی انسان می‌باشد، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش کسب و کار و همچنین محل رنج و مشقت انسان است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زانوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که کار تو بهتر شده و قوت می‌گیرد و وضع زندگانی و معاش و معیشت تو فراخ و گسترده می‌شود، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: اگر زانوی تو هر چه قدر سخت‌تر و محکم‌تر باشد، تعبیرش این است که کسب و کار تو بهتر می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی زانوی تو شکسته است، یـعـنـی کار تو خراب و بی‌رونق می‌شود. اگر ببینی کاسۀ زانوی تو شکسته است، یـعـنـی کار تو تباه و نابود می‌شود و محتاج مردم خواهی شد. اگر ببینی کاسۀ زانوی تو افتاده است، یـعـنـی سرمایه‌ات را از دست می‌دهی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زانوی تو سست می‌باشد، یـعـنـی کسب و کار تو بی‌رونق خواهد بود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی روی زانوهایت راه می‌روی، یـعـنـی کار و معاش تو بی‌رونق می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

زانو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم