آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

زاج

0

زاج

ابن سیرین می‌گوید: به طور کلی در تعبیر خواب زاج هیچ خیر و منفعتی وجود ندارد.تعبیر خواب زاج سفید یا زرد، بیماری می‌باشد، و زاج سیاه یـعـنـی مصیبت و غم و اندوه است (زیرا تعبیر رنگ سیاه هلاکت و نابودی می‌باشد)، ولی تعبیر زاج سبز، بهتر از زاج‌های دیگر است.رنگ کردن لباس با زاج نیز تعبیر بدی دارد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زاج عبارتند از: ۱– غم و اندوه ۲– بیماری ۳– مصیبت ۴– دشمنی و خصومت به سبب زن‌ها (دفع بلا و گرفتاری).

زاج

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم