آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریوند

0

ریوند

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریوندهای فراوانی داری، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی به خاطر درمان بیماری ریوند خوردی و بهبود پیدا کرده‌ای، یـعـنـی خیر و خوبی و تندرستی به دست می‌آوری، ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش رنج و بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

ریوند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم