آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریواس

0

ریواس

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریواس، غم و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی ریواس داشته‌ای و از آن خورده‌ای، تعبیرش این است که به اندازه‌ای که خورده‌ای دچار غم و اندوه می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی ریواس ترش خورده‌ای، یـعـنـی از کارهایت پشیمان می‌شوی. اگر ببینی ریواس شیرین خورده‌ای، یـعـنـی سود و منفعتی از طرف دوست یا فامیل به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خوردن شربت‌هایی که ترش و ناخوشایند هستند (مثل شربت ریواس و لیمو و نارنج و…) غم و اندوه می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی ریواس را فروخته یا به کسی داده‌ای، از غم واندوه نجات پیدا می‌کنی.

ریواس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم