آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ریش

0

تعبیر کلی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ریش، آرایش مرد و سرپرستی و ریاست بر خانه می‌باشد؛ در روایتی آمده است فرشته‌ای وجود دارد که ذکرِ تسبیح او این است: سبحان من تزین الرجال باللحی و النساء بالذوائبپاک و منزه است [خداوندی] که مردها را با ریش‌ها و زن‌ها را با گیسوها آراسته کرد.

تعبیر کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم